Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

12-09-2019

Cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística

Potser t'agradaria compartir ...   
Cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística

Els cursos del Consorci per a la Normalització lingüística s’adrecen a la població adulta i ofereixen un aprenentatge actiu de la llengua, basat en tasques orals i escrites properes als reptes comunicatius de la societat actual.

 

Aquests cursos, de 45 h de durada, s’organitzen en períodes trimestrals i segueixen els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. Els certificats de nivell que expedeix el Consorci tenen validesa oficial i correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

 

S’ofereixen cursos de diferents nivells, tant per a no catalanoparlants com per a persones que ja dominen en gran part la llengua oral i volen aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres. A la comarca es pot optar entre la modalitat presencial, amb cursos a Calafell i el Vendrell, o la modalitat combinada mitjançant la plataforma Parla.cat, que integra l’aprenentatge en línia i les sessions presencials per treballar els continguts orals. Pel que fa al nivell C2 (antic D), s'ofereix un curs presencial quadrimestral a Tarragona i, també, un C2 anual en línia.

 

Com a complement a l'aprenentatge, es programen diferents activitats dins i fora de l’aula: voluntariat per la llengua, sortides, clubs de lectura..., sovint coorganitzades amb altres entitats de la comarca.

 

Per matricular-se a un curs, cal acreditar el nivell necessari mitjançant la prova de col·locació o un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell. En el cas que calgui fer la prova de col·locació, cal demanar hora al Servei de Català, que està situat a les dependències del Consell Comarcal, a la pl. del Centre, 5 del Vendrell (977 15 71 75 – baixpenedes@cpnl.cat).

 

Sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística és una institució pública dedicada a la formació i al foment de l'ús de la llengua en tots els contextos  de la societat catalana i a facilitar la cohesió social mitjançant l'ús de la  llengua.

El CPNL, integrat per la Generalitat de Catalunya i per diversos ens locals, compta actualment amb 22 centres de normalització lingüística en 146 punts de servei a tot el territori català.

 

Informació addicional:

Cursos setembre-desembre 2020 (oferta per població, horaris...): www.cpnl.cat/tarragona/inscripcions.html

Informació general sobre els cursos del CPNL: https://www.cpnl.cat/cursos-catala/

Potser t'agradaria compartir ...