Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

12-06-2019

S'amplia el termini de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Potser t'agradaria compartir ...   
S'amplia el termini de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

BASE - Gestió d'Iingressos, l'entitat que gestiona el cobrament dels tributs i impostos de l'ajuntament de Sant Jaume dels Domenys informa que, degut a què s'ha detectat que en determinades zones de la demarcació el sistema de repartiment de les cartes de pagament no ha estat del tot acceptable, ha decidit ampliar el període de pagament de diferents padrons, principalment els corresponents a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), fins el proper dia 28 de juny.

 

No obstant, la data de càrrega dels rebuts domiciliats no es veurà afectada per aquesta ampliació de terminis.

 

Potser t'agradaria compartir ...