Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

05-06-2019

L’INE enviarà properament un agent de l’Institut per enquestar el veïnat de Sant Jaume

Potser t'agradaria compartir ...   
L’INE enviarà properament un agent de l’Institut per enquestar el veïnat de Sant Jaume

L’Instituto Nacional de Estadística (INE), ha enviat un comunicat a l’ajuntament  per informar que properament un agent de l’INE, degudament acreditat, vindrà al municipi per fer un mostreig entre el veïnat per tal d’actualitzar les dades de l’EPA (Enquesta de Població Activa), que es fa periòdicament.

 

L’EPA és una investigació contínua i de periodicitat trimestral adreçada a les famílies amb la finalitat d’obtenir dades de la força de treball i de les seves diverses categories (ocupades, aturades), així com de la població aliena al mercat laboral (inactives).

 

La mostra inicial és d’unes 65.000 famílies al trimestre, que equivalen aproximadament a 160.000 persones.

 

Es fa saber a tots els veïns i veïnes per a què quedin assabentats de la presència d’aquest agent i es recomana demanar-li l’acreditació abans de ser entrevistats, per confirmar que la persona que ens demana les dades és realment qui ha estat assignada per fer-ho.

Potser t'agradaria compartir ...