Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

> Casa de Cultura (c. de la Germanor, 8)

Eleccions municipals i del Parlament europeu

Potser t'agradaria compartir ...   
Eleccions municipals i del Parlament europeu

La votació comença a les 9 hores del dia 26 de maig, tot i que els locals obren abans perquè s’hi puguin presentar les persones que constitueixen les meses electorals i verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos…), acreditin els interventors i les interventores, els apoderats i les apoderades, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en què la presidència de la mesa electoral anuncia el final de la votació. Tanmateix, si queden al local electoral, o a l'accés a aquest, persones que encara no han votat, la mesa deixarà que votin, i no permetrà que ho faci ningú més.

Data inici: 26/05/2019
Hora d'inici: 9:00
Lloc: Casa de Cultura (c. de la Germanor, 8)
Organitzat per: Gobierno de España
Web: www.eleccioneslocaleseuropeas19.es/ca/web/elecciones2019/informaciongeneral/como-votar/voto-presencial.html

Potser t'agradaria compartir ...