Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

30-11-2018

Formació del cens electoral d’estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals i el Parlament Europeu de 26 de maig de 2019

Potser t'agradaria compartir ...   
Formació del cens electoral d’estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals i el Parlament Europeu de  26 de maig de 2019

Els ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea, no espanyols, residents a Espanya, podran votar a les eleccions municipals i el Parlament Europeu de 26 de maig de 2019 si estan inclosos en el cens electoral vigent d’aquestes eleccions i son majors d’edat el dia de la votació.

 

Per a la inclusió en el cens electoral vigent de les eleccions es requereix la inscripció prèvia en el Padró municipal i haver manifestat la seva voluntat d’exercir el dret de sufragi a Espanya.

 

Tot i que el Regne Unit ha manifestat la seva intenció de sortir de la Unió Europea el 30 de març de 2019, segons l’Acord de la Junta Electoral Central de 3 d’octubre de 2018, els ciutadans i les ciutadanes del Regne Unit residents a Espanya no hauran de ser exclosos de la formació del cens electoral de les eleccions municipals i el Parlament Europeu, advertint els interessats que es tracta d’una previsió cautelar que deixarà de tenir efecte si es consuma la separació del Regne Unit a 30 de març de 2019.

 

Per manifestar la voluntat de votar, l’Oficina del Cens Electoral (OCE), va enviar en els darrers dies d’octubre, o primers de novembre, una comunicació als ciutadans i ciutadanes de la UE residents a Espanya, amb les dades dels seus empadronaments preimpresos. Les comunicacions seran enviades únicament a qui l’OCE no s’hagi adreçat amb ocasió de les eleccions al Parlament Europeu i municipals anteriors (altes al Padró a partir de l’1 de setembre de 2013) i no hagin fet la declaració formal. Aquesta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (CTT) que possibilita fer la manifestació de vot per internet.

 

Les declaracions formals de manifestació de voluntat de votar a Espanya per a les eleccions municipals i el Parlament Europeu es podran realitzar per correu postal, internet o personalment a l’ajuntament de la seva residència.

 

a) Per fer la declaració formal per internet és necessari que el ciutadà o ciutadana comunitària disposi del seu Número d’Identificació d’Estranger/a (NIE) i que l’OCE hagi obtingut aquest mateix número de la informació rebuda del Registre Central d’Estrangers. Les persones interessades hauran d’accedir al tràmit “Inscripción en el Censo Electoral de los extranjeros residentes en España para las elecciones municipales y al Parlamento Europeo de 2019” de la Seu Electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), https://sede.ine.gob.es, acreditar la seva identitat amb un certificat electrònic associat a l’INE, dels publicats en la mateixa, i marcar l’opció de manifestació de voluntat de vot. Qui no disposi de certificat electrònic i hagi rebut la comunicació de l’OCE amb la clau CTT, podrà fer la declaració formal acreditant la seva identitat amb el NIE i la CTT rebuda.

Aquest tràmit està disponible des del dia 1 de novembre de 2018.

 

b)      Per correu postal: Els ciutadans i les ciutadanes que rebin aquesta comunicació i vulguin inscriure’s en el cens electoral podran fer-ho complimentant la declaració formal, signada i enviada a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, per correu postal que no necessita franqueig.

 

c)       A l’Ajuntament de residència: omplint l’imprès de declaració formal (model DFA) disponible en el propi ajuntament.

 

Per a què tinguin efecte en el cens electoral vigent de les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019, les inscripcions en els padrons municipals i les declaracions formals s’hauran de fer, com a tard, el dia 30 de gener de 2019.

 

Els ciutadans i ciutadanes de Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, República de Corea, Trinitat i Tobago o Xile que vulguin votar en les eleccions municipals de 26 de maig de 2019, hauran de complir els següents requisits:

-          Tenir 18 o més anys.

-          Estar inscrites al Padró municipal d’habitants.

-          Tenir l’autorització de residència de l’Estat espanyol.

-          Haver residit legalment al territori espanyol el temps exigit en l’acord corresponent a 3 anys en el cas de Noruega i 5 anys per a la resta de països. Només en el cas que no es pugui deduir el temps de residència legal requerit a la targeta d’identitat d’estranger, hauran de sol·licitar un certificat de residència a la comissaria de Policia Nacional.

-          Sol·licitar la inscripció en el cens electoral a l’Oficina del Cens Electoral (per internet o correu postal) o bé personalment a l’ajuntament de residència fins al dia 15 de gener de 2019.

 

Potser t'agradaria compartir ...