Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

28-11-2018

Sol·licitud per a l'obtenció de la llicència municipal per a la conducció de gossos potencialment perillosos

Potser t'agradaria compartir ...   

 

 
Imprès de sol·licitud per a l'obtenció de la llicència municipal per a la conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
 
 

Aquest imprès, degudament complimentat, només serà acceptat en el registre de l’ajuntament si és lliurat personalment o enviat per correu postal a les oficines.

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, NO serà tractada.

Potser t'agradaria compartir ...