Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

28-11-2018

Sol·licitud d'autorització per actuacions en zona de protecció de carreteres

Potser t'agradaria compartir ...   

Sol·licitud d'autorització per actuacions en zona de protecció de carreteres

 

Aquest imprès, degudament complimentat, només serà acceptat en el registre de l’ajuntament si és lliurat personalment o enviat per correu postal a les oficines. 

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, no serà tractada.

Potser t'agradaria compartir ...