Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

16-11-2018

Sol·licitud de subvenció per a la millora i embelliment de façanes

Potser t'agradaria compartir ...   

  Imprès de sol·licitud de certificació de dades del Padró municipal.

 

Aquest imprès, degudament complimentat, només serà acceptat en el registre de l’ajuntament si és lliurat personalment o enviat per correu postal a les oficines. Cal adjuntar una còpia de la factura del pintor o els tiquets de compra de la pintura.

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, NO serà tractada.

Potser t'agradaria compartir ...