Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

08-02-2018

Col·laboració ciutadana per retirar nius primaris de la vespa asiàtica

Potser t'agradaria compartir ...   
Col·laboració ciutadana per retirar nius primaris de la vespa asiàtica

La Generalitat de Catalunya demana la col·laboració ciutadana per combatre la invasió de la vespa asiàtica.


La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora que viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonèsia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, al port de Bordeus, a través d’un contenidor que venia de la Xina. Posteriorment es va estendre per tot el sud de França i l’any 2007 ja s’estimava que hi havia milers de nius. S’estima que la velocitat d’expansió ha estat de 100 km/any.

Els adults s’alimenten de líquids dolços (nèctar i mel) i també de fruita madura. Les larves s’alimenten d’abelles i d’altres tipus d’insectes que són capturats pels adults i transportats als nius.

La vespa velutina instal·la els seus nius, preferentment, a les branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses. Aprofita les valls fluvials i evita les poblacions pures de coníferes.

No és especialment agressiva per a les persones però captura moltes abelles i és un problema afegit per a l’apicultura.


Efectes i conseqüències

L’efecte directe envers l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països on ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues.

Com a conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, l’efecte indirecte envers la producció agrícola de les espècies que necessiten ésser pol·linitzades.

L’efecte directe d’una espècie invasora envers les espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador en l’ecosistema.


Actuacions

Formació i divulgació, imprescindible per a les fases de detecció i prevenció: tant pel que fa als apicultors professionals, Cos d’Agents Rurals i altres sectors implicats.

La destrucció dels nius, que es poden començar a veure a partir de juny, és un dels mètodes eficaços per tal de reduir les poblacions. L’època més adequada per a la destrucció dels nius coincideix amb els mesos de setembre i octubre, moment en què el niu té les dimensions i la capacitat màxima.

Els apicultors transhumants haurien de prestar la màxima atenció en el moment de retorn dels Pirineus, vigilant que a les arnes o al material de suport de les arnes (maons, totxanes...) no s’hi hagi instal·lat un niu de Vespa velutina.

Com que es tracta d’una vespa diürna, els nius s’han de destruir a trenc d’alba o al capvespre quan les vespes estan més inactives.

Quan la vespa asiàtica ataca un rusc, es fan servir paranys amb atraients (suc de cera vella fermentada, cervesa, vi blanc, sirop de cassís...) per a capturar el màxim nombre d’individus i, d’aquesta manera, disminuir-ne la predació. Aquestes trampes és convenient instal·lar-les a partir de juliol fins a final de temporada.

Potser t'agradaria compartir ...