Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

06-09-2017

Sol·licitud per a la realització d'obres o actuacions a les carreteres de la Diputació de Tarragona

Potser t'agradaria compartir ...   

Sol·licitud per a la realització d'obres o actuacions a les carreteres de la Diputació de Tarragona o en la seva zona d'influència.

 Aquest imprès, degudament complimentat, només serà acceptat en el registre de l’ajuntament si és lliurat personalment o enviat per correu postal a les oficines.

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, no serà tractada.

 

Potser t'agradaria compartir ...