Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

26-01-2017

Sol·licitud de subvenció de la contribució (IBI) a persones empadronades majors de 65 anys i/o pensionistes

Potser t'agradaria compartir ...   

Imprès de sol·licitud per a l'atorgament de subvenció de la contribució (IBI) per a persones empadronades majors de 65 anys i/o pensionistes.

 

Aquest imprès, degudament complimentat, només serà acceptat en el registre de l’ajuntament si és lliurat personalment o enviat per correu postal a les oficines.

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, NO serà tractada.

Potser t'agradaria compartir ...