Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
24-11-2015

SCR del Papiolet

Potser t'agradaria compartir ...   

 La història del Papiolet es curta en anys, però llarga en esdeveniments. Un dels fets més remarcables va ser la fundació el 4 de desembre de 1916 del "Sindicato Agrícola Oficial de Papiolet", legalitzat el 16 de febrer de l'any següent i que tenia com a finalitat la defensa dels interessos agrícoles en general, el foment de l'ensenyament agrari, l'adquisició d'eines i material per a l'ús dels associats, el mutualisme i l'esbarjo dels socis i de les seves famílies.
Els seus estatuts contemplaven que podien ser socis tots els pagesos majors de divuit anys i les dones caps de casa. Destaca que la quota d'entrada era de deu pessetes i l'anual, de tres pessetes. Aquest sindicat deixava ben clar en els seus estatuts el compromís de solidaritat entre els seus membres.

És interessant fer constar els noms dels fundadors que, per ordre de subscripció, varen ser: Pablo Palau Ferrer, Ramon Batet Roca, José Catalá Jané, José Catalá Rabell, Juan Ventura Coll, Luis Catalá Jané, Martí Jané Farré, Salvador Urpí Sulé, Juan Pros Solé i Pedro Andreu Giró.

Actualment la Societat té 44 socis i les seves activitats principals són l'organització de la Festa Major i del Carnaval.
Societat Cultural i Recreativa del Papiolet
E-mail: societatpapiolet@gmail.com
c. de Benet Jané, 28
El Papiolet
43713 Sant Jaume dels Domenys

Potser t'agradaria compartir ...