Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

05-05-2017

Sol·licitud de llicència de parcel·lació

Potser t'agradaria compartir ...   

Imprès de sol·licitud de llicència de parcel·lació.
 
 

Aquest imprès, degudament complimentat, només serà acceptat en el registre de l’ajuntament si és lliurat personalment o enviat per correu postal a les oficines.

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, NO serà tractada.

 

 

Potser t'agradaria compartir ...