Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

16-11-2018

Sol·licitud de subvenció pels llibres de text

Potser t'agradaria compartir ...   

Full de sol·licitud pels llibres de text del curs 2018 - 2019 (alumnes de P3 fins a 2n de primària de 'escola els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys).

 

Aquest imprès, degudament complimentat, només serà acceptat en el registre de l’ajuntament si és lliurat personalment o enviat per correu postal a les oficines.

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, NO serà tractada.

Potser t'agradaria compartir ...