Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

06-09-2016

Instància de presentació de documentació requerida

Potser t'agradaria compartir ...   


Imprès d'instància de presentació de documentació requerida.


 

Aquest imprès, degudament complimentat, només serà acceptat en el registre de l’ajuntament si és lliurat personalment o enviat per correu postal a les oficines.

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, NO serà tractada.

Potser t'agradaria compartir ...