Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

15-04-2013

Ple extraordinari del 15 d'abril de 2013

Potser t'agradaria compartir ...   
 
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del 15 d'abril de 2013.- S'acorda per unanimitat, proposar en nomenament com a jutge de pau titular al SR. JOSEP PALAU RECASENS.- S'aprova per unanimitat, el reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 188.419,61 €. D'acord amb el detall individualitzat següent:.

Reconeixement extrajudicial de crèdits:

Proveïdor

Concepte

Import

CESPA,SA

Treballs, recollida mobles deixalleria mòbil, i altres 31/05/2010 fins 11/06/2011.

18453,93

CESPA,SA

Servei transport voluminosos i lloguer deixalleria i altres 01/07/2012 a 31/12/2012.

9236,95

CESPA,SA

Recollida selectiva mes de desembre 2012

20251,95

CONSORCI AIGÜES DE TARRAGONA

Subministrament d’aigua abril 2012

11002,27

CONSORCI AIGÜES DE TARRAGONA

Subministrament d’aigua maig 2012

11372,69

CONSORCI AIGÜES DE TARRAGONA

Subministrament d’aigua juny 2012

11093,44

CONSORCI AIGÜES DE TARRAGONA

Subministrament d’aigua juliol 2012

11430,24

CONSORCI AIGÜES DE TARRAGONA

Subministrament d’aigua agost 2012

11433,44

CONSORCI AIGÜES DE TARRAGONA

Subministrament d’aigua setembre 2012

11160,93

CONSORCI AIGÜES DE TARRAGONA

Subministrament d’aigua octubre 2012

11599,7

CONSORCI AIGÜES DE TARRAGONA

Subministrament d’aigua novembre 2012

11176,69

CONSORCI AIGÜES DE TARRAGONA

Subministrament d’aigua desembre 2012

11611,47

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

Amortització del principal octubre 2012

13295,83

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

Amortització del principal novembre 2012

6081,63

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

Amortització del interessos novembre 2012

5922,62

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

Amortització del principal desembre 2012

11568,08

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

Amortització del interessos desembre 2012

1727,75

TOTAL ………………………………………………………………… 188.419,61 €.- S'acorda per unanimitat, declarar que l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys només procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí en els casos següents:

a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i categories professionals següents, que es consideren prioritaris:

Sector: Mitjans de comunicació. Funcions: Les establertes com a Dinamitzador/a. Categoria professional :Dinamitzador/a (Ràdio municipal)

Sector: Neteja pública. Funcions: Les establertes com a netejadores. Categoria Professional: Netejadores.

Sector: Monitoratge, lleure i esbarjo. Funcions: Les establertes com a Director de Casal, Monitors de Casal i Monitors de Cursets. Categories Professionals: Director de Casal, Monitors de Casal i Monitors de Cursets.

Sector: Activitats d’estiu de lleure. Funcions: Les establertes com a vigilants de piscina municipal. Categoria professional: Vigilants de piscina municipal.

b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es consideren essencials:

Serveis de la Ràdio Municipal, de neteja pública dels edificis municipals i equipaments, Monitoratge Casals d’Estiu i de la Piscina municipal.

Potser t'agradaria compartir ...