Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

21-02-2013

Ple extraordinari del 21 de febrer de 2013

Potser t'agradaria compartir ...   
 
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del 21 de febrer de 2013.- S'acorda, amb 6 vots a favor (CiU) i 4 en contra (3 d'ERC i 1 del PSC), sol·licitar al Departament de Governació la inclusió en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i en el Pla d’Acció Municipal de les obres, imports, prioritat i anualitats que es relacionen:

Títol de l’obra

Obra de l’instal·lació de la canonada de connexió a la xarxa de la Urbanització del Papagai amb el nou punt de subministre del Dipòsit de TorregassaPressupost contracte

Anualitat

Prioritat

Programa

108.485,43 €

2014

1

PG

Títol de l’obra

Memòria valorada per a la milora de l’eficiència en l’enllumenat públic del municipi (2a fase)Pressupost contracte

Anualitat

Prioritat

Programa

44.907,60 €

2015

1

PGAixí mateix s'aprova inicialment la memòria valorada de la canonada de connexió a la xarxa de la Urbanització del Papagai amb el nou punt de subministre del Dipòsit de Torregassa, s'aprova definitivament la memòria valorada per a la millora de l’eficiència en l’enllumenat públic del municipi, ja que durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions i s'aprova la documentació tècnica, econòmica i administrativa relacionades amb la sol·licitud PUOSC 2013-2016, i trametre-la al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya mitjançant la plataforma Eacat.

Potser t'agradaria compartir ...