Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

15-06-2012

Ple extraordinari del 15 de juny de 2012

Potser t'agradaria compartir ...   
 
Extracte de l'acta de la sessió extraordinària del 15 de juny de 2012.- S'aprova, amb 5 vots a favor (CiU), 2 abstencions (PSC) i 3 en contra (ERC), la reelaboració del Pla d’ajustament, el contingut del qual compleix amb els requisits previstos en l’article 7 del Reial Decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. Veure ANNEX 1.

Potser t'agradaria compartir ...